Zmniejszenie liczby dostępnych miejsc parkingowych niewątpliwie nasili te skłonności.