Pismo MDL-15-0320-01-MS

Do Inżyniera Ruchu m.st. Warszawy.

Poniżej przesyłam uwagi do projektów modernizacji linii obwodowej w Warszawie:

1. Uwagi wspólne

1.1. Wszędzie, gdzie jest to możliwe, windy powinny być uzupełniane o pochylnie lub nimi zastępowane. Przykładowo, przynajmniej na północnym peronie przystanku Wola Park zdaje się być wystarczająca ilość miejsca na zapewnienie bezawaryjnego połączenia poziomu ulicy z poziomem peronu.

1.2. W miejscach, gdzie nie ma pochylni, na schodach powinna zostać zapewniona możliwość prowadzenia rowerów (odpowiednie pasy gładkiej nawierzchni uwzględniony na etapie budowy schodów).

1.3. Chodniki nie powinny być wykonywane z kostki betonowej, a bardziej trwałych ie estetycznych materiałów. Nawierzchnia powinna uwzględniać zapisy procedowanych obecnie standardów infrastruktury pieszej w Warszawie.

2. Przystanek Wola Park (Górczewska)

2.1. Dojście do peronu północnego powinno zostać zapewnione z obu stron ulicy (schody również po południowej stronie). W obecnej formie projekt uniemożliwia przesiadki w relacjach wschód->północ i północ->wschód.

3. Przystanek Fort Wola (Połczyńska)

3.1. Przystanki zaplanowano z dala od ciągów komunikacyjnych i bez połączenia z nimi.

Przystanki powinny zostać przesunięte na przeciwległe strony wiaduktu drogowego, z zapewnieniem bezpośredniego dojścia do wiaduktu drogowego z obu stron, jak też możliwości dotarcia do nich od strony nowopowstających osiedli wzdłuż ul. Jana Kazimierza. W tym celu można np. zwęzić jezdnię serwisową do jednego pasa na odcinku pod wiaduktami, wprowadzając ruch naprzemienny.

4. Peron 8 Warszawy Zachodniej

4.1. Roboty powinny objąć również budowę łącznika rowerowego (drogi dla rowerów) pomiędzy al. Prymasa Tysiąclecia a Tunelową wzdłuż chodnika.

4.2. Biorąc pod uwagę, że na północnym krańcu peronu i tak przewidziano przejście dla pieszych w poziomie torów, powinno ono być dostępne z obu stron (od al. Prymasa Tysiąclecia w ciągu ulicy Parafialnej/Bema oraz od strony budynków przy ulicy Prądzyńskiego. Należy projekt uzupełnić o chodniki prowadzące w tych relacjach.

4.3. Kładka nad torami powinna być dostępna również przy pomocy pochylni.

5. Przystanek Kasprzaka Południe (Wolska/Kasprzaka)

5.1. Schody i windy powinny zostać zastąpione pochylniami rozpoczynającymi się na krańcach peronu.

6. Przystanek Koło (Górczewska)

6.1. Projekt powinien zostać uzupełniony o pochylnie prowadzące od rogu ulic Górczewskiej i Sokołowskiej oraz Górczewskiej i jezdni serwisowej po zachodniej stronie wiaduktu.

6.2. Projekt powinien zostać uzupełniony o dojście od strony ulicy Grenady, przynajmniej do peronu wschodniego.

7. Przystanek Obozowa (Obozowa)

7.1. Projekt powinien zostać uzupełniony o przejścia nad ulicą wiaduktem kolejowym oraz schody/windy po północnej stronie ulicy. W obecnej formie nie przewidziano obsługi relacji zachód->północ i północ->zachód.

7.2. W projekcie słusznie przewidziano pochylnie po stronie południowej.