- starania o przywrócenie przejścia dla pieszych przez ul. Słowackiego,