Wygrodzenie drogi dla rowerów z jezdni na moście Pasteura w Strasburgu (Francja).