Wiedeń - zamiast zatoki krótki odcinek pasa dzielącego uniemożliwiającego wyprzedzanie.