Dalej przebieg wariantu A zgodnie z projektem po śladzie planowanej ulicy Orłów Piastowskich, z wyjatkiem włączenia w ul. Warszawską, gdzie konieczna jest korekta zgodnie z rys. 2. Należy przewidzieć zarówno jazdę dalej Warszawską w kierunku ul. Gierdziejewskiego, jak i w kierunku ul. Rakuszanki.