Pożądane rozwiązanie dla skrzyżowania Jagiełły / Warszawska w wariancie B przedstawia rys. 3. Konieczne jednostronne wyłukowanie przy włączeniu ścieżki w wyjazd z parkingu.