Oba warianty w rejonie połączenia z planowanym terenem zielonym przedstawia rys. 4. W obu wariantach rozwiązania należy zrezygnować ze ścieżki po północnej stronie ul. Jagiełły.