Podobnie terapia wstrząsowa w postaci wystających korzeni ma zostać naprawiona poprzez pokrycie jej nową warstwą asfaltu z łagodnymi kątami nachylenia (wycięcie korzeni uszkodziłoby drzewo).