Nierozwiązany pozostaje jedynie problem niektórych włazów przy skrzyżowaniu z Gwiaździstą, do których nikt się nie przyznaje. Jednym słowem, sprawa jest w toku.