Dekada - żenada

Czas na zmiany

Dobiega końca 10 rok obowiązywania stołecznej uchwały rowerowej [zobacz >>>] [zobacz >>>]. Ruch rowerowy w stolicy znacząco rośnie, ale po stronie władz zupełnie nie widać wzrostu świadomości czy chęci, by wyjść naprzeciw potrzebom rowerzystów. Ile lat mamy się zadowalać pustymi obietnicami i propagandą imitującą sukces? (patrz np. "Wirtualna sieć dla realnych rowerów" [zobacz >>>])

W kolejnej dekadzie powiedzmy "Stop!" antyrowerowej żenadzie.

Komisarz apeluje by artykułować potrzeby

Komisarz Mirosław Kochalski powiedział pod adresem protestujących na Marszałkowskiej rowerzystów: Trzeba w kulturalny sposób artykułować potrzeby. Chociaż nasze stowarzyszenie od lat i wielokrotnie przypomina o potrzebach cyklistów różnym organom, postanowiliśmy potraktować poważnie sugestię Pana Komisarza.

Chcemy, aby władze nie tylko zobaczyły "z bliska" i dokładniej nasze potrzeby, ale i odczuły ich skalę. Dlatego zapraszamy wszystkich do udziału w przekonywaniu komisarza Kochalskiego, że transportowi rowerowemu w europejskiej stolicy należy się więcej uwagi, profesjonalizmu i zaangażowania miejskich służb. Pokażmy urzędnikom precyzyjnie, jakich zmian oczekujemy. Zróbmy to masowo, gdyż tylko w ten sposób nasz głos ma szanse się przebić i odnieść skutek.

Jak to zrobić? O tym niżej.

Na czym polega akcja

Cele i zasady

Nasza akcja ma trzy główne cele:

1. Przypomnienie urzędnikom o obowiązującym od 10 lat, a mimo to ciągle łamanym, akcie lokalnego prawa.

2. Mobilizację rowerzystów do upomnienia się o swoje prawa.

3. Precyzyjne wyrażenie potrzeb, aby urzędnicy nie mogli tłumaczyć się, że nie wiedzą, o co chodzi rowerzystom czy też twierdzić, że infrastruktura rowerowa stolicy jest wystarczająca i nie wymaga zmian, bo nikt o to nie zabiega i nie zgłasza uwag do jej stanu.

Najważniejszym elementem tej akcji jest udział nas wszystkich - rowerzystów zainteresowanych poprawą warunków poruszania się rowerem w Warszawie. Możesz włączyć się do akcji, składając do Komisarza Warszawy wnioski o wykonanie konkretnych zmian - obniżenie krawężnika, przebudowę zakrętu, oznakowanie przejazdu - na Twoim osiedlu, na Twojej codziennej drodze z domu do szkoły czy pracy.

Wniosek najłatwiej napisać korzystając z przygotowanego przez nas do pobrania szablonu. Oczywiście można wyrazić swoje postulaty w innej formie, jednak istotne jest, by były precyzyjne i szczegółowe, a ich złożenie zostało pokwitowane przez urząd na kopii pisma. Więcej wskazówek na temat składania takich wniosków podajemy niżej.

Ważny jest każdy wniosek! Równie ważna, a może nawet bardziej, będzie nasza aktywność i zachęcanie znajomych do udziału w akcji.

Kilka dalszych informacji organizacyjnych

Wśród osób, które dostarczą do ZM kopie pism złożonych w sekretariacie Komisarza W-wy, rozlosujemy upominki - akcesoria rowerowe. Ciekawsze wnioski przesłane e-mailem będziemy publikować w naszej witrynie. Dodatkowe nagrody przewidujemy dla osób najbardziej upartych i skutecznych.

Zbieranie wniosków planujemy do września włącznie. Podsumowanie akcji odbędzie się na początku października. Obejmie ono także rozlosowanie nagród wśród dostarczonych do nas wniosków indywidualnych.

W międzyczasie zapewne odbędą się różne inne akcje stowarzyszone, zachęcamy do śledzenia ogłoszeń w witrynie:

www.zm.org.pl/dekada/

Wręczenie pierwszej partii wniosków

26 czerwca (poniedziałek) planujemy przekazanie pierwszej partii rowerowych wniosków. Zachęcamy do przybycia z własnymi do Ratusza ok. 16:00. Szczegóły wkrótce.

Apel na zakończenie - wydepcz sobie ścieżkę

Rowerzysto! Masz dosyć slalomów między pieszymi i horrorów na jezdniach? Masz dość narzekania na pokręcone i nierówne ścieżki prowadzące donikąd? Masz dość ignorancji władz i marnowania publicznych pieniędzy z Twoich podatków na rowerowe buble?

Napisanie wniosku nie zajmie Ci wiele czasu. Jeśli zrobi to MASA ludzi, władze będą musiały zareagować. Nie czekaj biernie przez kolejną dekadę - przerwij tę żenadę!

Instrukcja pisania wniosku

Co powinno się znaleźć we wniosku

W wykropkowane miejsca szablonu wpisać należy:

(a) Imię, nazwisko, pełny adres

(b) Podać rejon, osiedle, ew. dzielnicę, ale najlepiej niezbyt rozległy obszar. W przypadku większej liczby postulatów dot. różnych miejsc - lepiej rozdzielić je na odrębne wnioski.

(c) Wymienić numerując konkretne pojedyncze inwestycje, roboty naprawcze, dot. oznakowania itp. Przykładowe sformułowania postulatów podano niżej.

Dodatkowe uwagi

1. Wniosek należy czytelnie wypełnić i podpisać, a następnie skopiować.

2. Złożyć w kancelarii urzędu miasta przy pl. Bankowym lub ul. Miodowej, najlepiej za pokwitowaniem (stempel na kopii)! Można też przesłać go pocztą (wskazany jest list polecony).

3. Kopię prosimy przekazać do Stowarzyszenia "Zielone Mazowsze".

4. Najlepiej przesłać też w formie elektronicznej, co ułatwi analizę i raportowanie wyników, adres: biuro@zm.org.pl w temacie wpisać: petycje rowerowe i nazwę dzielnicy lub rejonu

5. W przypadku większej liczby postulatów - prosimy rozbijać je na mniejsze grupy dot. osiedla, ulicy, parku itp.

6. Kilka osób może składać wnioski dotyczące tych samych spraw, odcinków, utrudnień itp.

7. Jedna osoba może złożyć więcej wniosków, dot. różnych miejsc - zachęcamy do tego.

8. Prosimy zachęcać do udziału w akcji znajomych oferując złożenie wypełnionego przez nich wniosku - powodzenie zależy od liczby pism! Organizujmy się w grupy, aby każdy chętny nie tracił czasu na wizytę w urzędzie.

9. Urząd nie ma prawa odmówić przyjęcia pisma czy legitymować składającego! Można złożyć jednocześnie inne pisma w czyimś imieniu, ale każde za pokwitowaniem!

Przykładowe sformułowania postulatów

1. wybudowanie drogi dla rowerów na ul. X na odcinku od A do B

2. oznakowanie przejazdu dla rowerów przez ul. X na skrzyżowaniu z A

3. wybudowanie łącznika istniejących dróg dla rowerów wzdłuż ul. X na odcinku od A do B

4. poszerzenie ciągu pieszo-rowerowego na ul. X do 2,5 m stosownie do wymogów obowiązujących w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

5. poszerzenie drogi dla rowerów na ul. X do 2,0 m stosownie do wymogów obowiązujących w Rozporządzeniu Ministra Transportu ... (jw.)

6. wymianę nawierzchni drogi dla rowerów na ul. X na asfaltową

7. wytyczenie pasa dla rowerów w jezdni ul. X

8. wytyczenie kontrapasa dla rowerów pod prąd w ul. X

9. uspokojenie ruchu na ul. X w postaci progów spowalniających odsuniętych od krawędzi jezdni na 0.5 m aby umożliwić rowerom ominięcie progu

10. montaż stojaka dla rowerów przy poczcie, sklepie, urzędzie na ul. X nr.........

11. skorygowanie przebiegu drogi dla rowerów na ul. X przy ........ ponieważ zakręt jest zbyt ostry, drzewo w skrajni grozi wypadkiem, ... (inne powody)

12. usunięcie zagrożenia w postaci budki telefonicznej / toalety / pojemnika na odpady itp. stojącego tuż przy ścieżce/ krzaków zasłaniających widoczność na ul. X

13. ustawienie barierek separujących ścieżkę od przystanku X na ul. Y

14. naprawę uszkodzonej ścieżki (podać rodzaj uszkodzenia) na ul. X przy (określić miejsce, np. numer posesji)

15. obniżenie krawężnika / usunięcie uskoku, nierówności na ścieżce na ul. X przy ...

16. namalowanie zatartego oznakowania poziomego na ul. X przy ....

17. ustawienie wygrodzeń uniemożliwiających nielegalne parkowanie na ścieżce na ul. X przy ...

Pobierz szablon wniosku

- ODT, 7 kB

- DOC, 11 kB

- PDF, 49 kB