Pismo Zarządu Dróg Miejskich

Warszawa, dnia 25 września 2008 r.

Do: Społeczny Rzecznik Niezmotoryzowanych.

W odpowiedzi na pismo w sprawie detekcji rowerzystów na skrzyżowaniach wyposażonych w przyciski dla pieszych, [zobacz >>>] Zarząd Dróg Miejskich informuje, że stosowane są już w Warszawie alternatywne sposoby detekcji rowerzystów. Na skrzyżowaniu ul. Marymoncka - Żeromskiego zainstalowano detektory magnetyczne, natomiast na Rondzie Zgrupowania AK „Radosław" wideodetekcję. Zastosowane na powyższych skrzyżowaniach nowe sposoby detekcji rowerzystów nie są jednak użytkowane dostatecznie długo, aby można wyrazić opinię na temat ich skuteczności. Zapewniamy jednak, że w przypadku sprawdzenia się nowych metod detekcji będą one stosowane również na kolejnych skrzyżowaniach.

Zastępca dyrektora
Michał Trzciński

Od redakcji

Choć wydawałoby się, że trzy lata powinny wystarczyć na przetestowanie innych rozwiązań ([zobacz >>>]), niewątpliwie cieszy fakt, że widać jakiś postęp w tej sprawie.

Miejmy nadzieję, że za następne trzy lata automatyczna akomodacja obsługująca oba kierunki ruchu rowerowego zamiast jednego (tak jak póki co ma to miejsce na załączonym zdjęciu - rowerzyści jadący w stronę fotografującego mogą albo jechać pod prąd, albo liczyć na łut szczęścia) będzie normą, a nie wyjątkiem.