Na posiedzeniu Parlamentarnej Grupy Rowerowej 12 czerwca 2008 r. nadkomisarz Armand Konieczny, naczelnik wydziału Profilaktyki i Analiz Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji, przedstawił najnowsze dane ogólnopolskie o wypadkach powodowanych przez rowerzystów -- z 2007 r. W dużej mierze dane te potwierdzają wnioski z analizy przeprowadzonej przez Zielone Mazowsze dla wypadków w Warszawie [zobacz >>>] -- m.in. kluczową rolę wymuszeń pierwszeństwa przejazdu. Powszechne zachowania, które są postrzegane jako najbardziej niebezpieczne i stanowią sedno wielu akcji prewencyjnych -- jazda bez oświetlenia, przejeżdżanie rowerem po pasach czy nietrzeźwość -- mają znaczenie marginalne.

Wypadki % Zabici % Ranni %
Ogółem wypadki z udziałem rowerzystów 5258 100,0% 516 100,0% 4968 100,0%
W tym z winy rowerzysty 2299 43,7% 234 45,3% 2139 43,1%
- nieprzestrzeganie pierwszeństwa 1056 20,1% 133 25,8% 958 19,3%
- nieprawidłowe skręcanie 424 8,1% 57 11,0% 377 7,6%
- nieprawidłowe przejeżdżanie przejść dla pieszych [*] 123 2,3% 3 0,6% 125 2,5%
- jazda po niewłaściwej stronie drogi 116 2,2% 11 2,1% 114 2,3%
- niedostosowanie prędkości do warunków ruchu 97 1,8% - 0,0% 101 2,0%
- nieprawidłowa zmiana pasa ruchu 93 1,8% 12 2,3% 83 1,7%
- nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu 63 1,2% - 0,0% 64 1,3%
- jazda bez wymaganego oświetlenia 56 1,1% 11 2,1% 53 1,1%
- nieprawidłowe omijanie 55 1,0% 2 0,4% 55 1,1%
- inne 216 4,1% 5 1,0% 209 4,2%
W tym z winy innych uczestników ruchu 2959 56,3% 282 54,7% 2829 56,9%

[*] Używane w statystykach wypadków pojęcie (nieprawidłowe przejeżdżanie przejść) obejmuje dwie istotnie różne sytuacje: zarówno przejazd wzdłuż przejścia jak i wymuszenie na pieszym przechodzącym przez jezdnię, co zaciemnia obraz.

Wypadki % Zabici % Ranni %
Ogółem wypadki z udziałem rowerzystów 5258 100,0% 516 100,0% 4968 100,0%
- w tym spowodowane przez nietrzeźwych rowerzystów 288 5,5% 22 4,3% 274 5,5%

Niestety, na szczeblu ogólnopolskim wciąż brak szczegółowych informacji o większości wypadków z udziałem rowerzystów (czyli tych spowodowanych przez innych uczestników ruchu -- 56%), co utrudnia racjonalne planowanie działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa rowerzystów.

Przygotowano na podstawie raportu Policji Wypadki drogowe w Polsce w 2007 r.