Pismo do Pełnomocnika Prezydenta ds. rowerów

Proszę o poprawę bezpieczeństwa na ulicy Wał Zawadowski pod mostem Siekierkowskim poprzez montaż wyniesionych przejść dla pieszych i przejazdów dla rowerzystów...

...i/lub zwężenie jezdni pod mostem do szerokości 3m (wprowadzenie ruchu naprzemiennego, analogicznie do dalszej części Wału Zawadowskiego).

Obecnie rowerzyści zjeżdżający z mostu zmuszeni są wykonać gwałtowny skręt pod kątem prostym, co w praktyce uniemożliwia dokładną obserwację obu stron jezdni, jak też jest manewrem nieprzewidywalnym z punktu widzenia kierowcy. Taka organizacja ruchu w połączeniu z często niefrasobliwym zachowaniem pojazdów ciężkich kursujących z/do piaskarni skutkuje niebezpiecznymi sytuacjami, które skutkowały już śmiercią jednego rowerzysty.

Zwężenie jezdni stworzyłoby przestrzeń na wyłukowany zakręt drogi dla rowerów, umożliwiając obserwację jezdni przez rowerzystów. Z kolei wyniesione przejścia i przejazdy zmusiłyby kierowców do ograniczenia prędkości przed wjazdem na miejsce o największym ryzyku kolizji.