Od redakcji

Z przyjemnością informujemy, że Urząd Dzielnicy Mokotów przychylił się do naszego wniosku o poprawę bezpieczeństwa przy zjeździe na mokotowską stronę Mostu Siekierkowskiego [zobacz >>>]. Poniżej przedstawiamy korespondencję w tej sprawie.

Korespondencja

Pismo Pełnomocnika do ZDM

Warszawa, 8 X 2014 r.

W załączeniu przesyłam wniosek stowarzyszenia Zielone Mazowsze [zobacz >>>] z prośbą o udzielenie odpowiedzi z kopią do mojej wiadomości.

Pozytywnie opiniuję propozycję zmiany organizacji ruchu w tym miejscu. Drogi dla rowerów wzdłuż Trasy Siekierkowskiej są częścią ważnego międzydzielnicowego korytarza rowerowego klasy głównej, zaś ruch rowerowy sięga 300 pojazdów/h. Drogi rowerowe w tym miejscu powinny być projektowane dla prędkości projektowej 20 km/h, w szczególności z zachowaniem odpowiednich promieni łuków i pola widoczności. Ul. Wał Zawadowski jest ulicą klasy D (dojazdowa) i służy wyłącznie obsłudze kilku posesji. W związku z tym zasadne jest, by droga dla rowerów miała czytelny priorytet na przecięciu z jezdnią. Zwracam się zatem z prośbą o rozważenie możliwości zmiany organizacji ruchu i nadanie rzeczywistego pierwszeństwa rowerzystom i pieszym, np. poprzez zawężenie przekroju jezdni lub zastosowanie wyniesionego przejścia dla pieszych i przejazdu rowerowego.

Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. Komunikacji Rowerowej
Łukasz Puchalski

Do wiadomości: Zielone Mazowsze

Antrakt

30 X 2014 r. pismo zostało przekazane przez ZDM do Urzędu Dzielnicy Mokotów. Jako że po dwóch miesiącach od wysłania oryginalnego pisma nie przyszła żadna odpowiedź, wysłaliśmy upomnienie do Mokotowa. W lutym otrzymaliśmy informację o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku:

Pismo Urzędu Dzielnicy Mokotów

Warszawa, 11 II 2015 r.

W nawiązaniu do Państwa wniosku w sprawie poprawy bezpieczeństwa rowerzystów na ul. Wał Zawadowski w rejonie Trasy Siekierkowskiej, Wydział Inwestycji i Infrastruktury opiniuje pozytywnie. W tym celu zostanie zlecony projekt organizacji ruchu, który po zatwierdzeniu przez Inżyniera Ruchu m.st. Warszawy zostanie niezwłocznie zrealizowany w terenie.

Naczelnik Wydziału Inwestycji i Infrastruktury dla Dzielnicy Mokotów
Marek Szymul

Do wiadomości: Pełnomocnik Prezydenta ds. komunikacji rowerowej