Dotyczy to zarówno samochodów, jak i tramwajów - równocześnie z lewoskrętami drogowymi Raszyńska<->Jerozolimskie zachodnie mogą skręcać tramwaje w relacji Towarowa<->Jerozolimskie wschodnie.