Miasto szykuje się też do przyjęcia nowej polityki mobilności, uwzględniającej potrzebę zapewnienia nie tylko ciągów komunikacyjnych, ale i warunków zachęcających do poruszania się najmniej uciążliwymi dla miasta środkami transportu. Mimo to, wciąż brakuje całościowej wizji tego, jak scalić wspomniane powyżej działanie i wytworzyć faktyczne centrum lokalne - przestrzeń miejską będącą równocześnie efektywnym węzłem komunikacyjnym, jak i przestrzenią publiczną.