Pismo ZTM do Biura Drogownictwa i Komunikacji z 29 XII 2009 r.

W nawiązaniu do pisma znak: BD-IR-IO-TPR-55140-1649-2-09, dotyczącego propozycji Stowarzyszenia Zielone Mazowsze zmian lokalizacji przystanków autobusowych w rejonie pl. Zawiszy [zobacz >>>], Zarząd Transportu Miejskiego uprzejmie wyjaśnia co następuje.

1) Uważamy za zasadną zmianę lokalizacji przystanków PL. ZAWISZY 01 i 03, polegającą na przesunięciu ich bliżej pl. Zawiszy.

2) Zasadne jest również przeniesienie przystanków PL. ZAWISZY 10, 11 oraz 12 bliżej placu i zlokalizowanie ich na wiadukcie nad torami kolejowymi. Jednakże operacja ta jest uzależniona od stanu technicznego tego obiektu. Konieczne byłoby również oddalenie postoju taksówek od hotelu.

3) Naszym zdaniem nie zachodzi potrzeba zmiany lokalizacji przystanków PL. ZAWISZY 02 i 04. Obecnie przystanki te zlokalizowane są w optymalnych i bezpiecznych odległościach od zjazdu ze skrzyżowania oraz przejść dla pieszych. Ponadto przystanek 02 usytuowany jest obecnie w zatoce przystankowej.

W związku z powyższym kopią niniejszego pisma zwracamy się do Zarządu Dróg Miejskich o sporządzenie stosownego projektu organizacji ruchu.

Koordynator Działalności Przewozowej ZTM
Andrzej Franków

DW: ZDM, ZM.

Od redakcji

Cieszy fakt, że ZTM zgodził się z większością naszych uwag. Teraz pozostaje tylko mieć nadzieję, że ZDM zabierze się do roboty i nie powtórzy się sytuacja sprzed Muzeum Narodowego, gdzie przystanki czekają na przesunięcie od trzech lat. [zobacz >>>] [zobacz >>>] Co ciekawe, wedle najnowszych informacji z ZDM, wygoda pasażerów nie ma znaczenia i również w 2010 roku nie jest planowane wykonanie (zleconego w roku 2007!) przesunięcia przystanków bliżej palmy.

Materiał TVP

Ciąg dalszy

[zobacz >>>]