Pismo MDL-15-0281-01-MS

Do Urzędu Dzielnicy Mokotów.

Niniejszym wnoszę o poprawę bezpieczeństwa na ulicy Zawrat poprzez zmianę organizacji ruchu na odcinku Puławska - Kalatówki i/lub zastosowanie fizycznego uspokojenia ruchu.

Jak wskazują badania przeprowadzone na potrzeby raportu o bezpieczeństwie niezmotoryzowanych uczestników ruchu w Warszawie [zobacz >>>], przejazd rowerowy przez ulicę Zawrat wzdłuż ulicy Puławskiej jest jednym z miejsc, gdzie najczęściej dochodzi do rejestrowanych przez policję zdarzeń drogowych z udziałem rowerzystów.

Ma to związek ze złą widocznością wyjeżdżających z ulicy Zawrat i rowerzystów jadących od strony Śródmieścia na skutek usytuowania muru w domyślnym trójkącie widoczności.

W związku z tym konieczne jest podjęcie działań naprawczych, zapobiegających kolejnym wypadkom.

1) Odcinek Puławska - Kalatówki powinien zostać przekształcony w jednokierunkowy (możliwy wjazd z Puławskiej), z dopuszczeniem dwukierunkowego ruchu rowerowego (dojazdu do drogi dla rowerów). Nie wpłynie to w znaczący sposób na warunki obsługi budynków jednorodzinnych przy ulicy Zawrat i Kalatówki, a dodatkową korzyścią z takiego rozwiązania będzie uniemożliwienie stosowania ulic dojazdowych do omijania korków na ulicy Idzikowskiego.

2) Jezdnia ulicy powinna zostać optycznie zwężona poprzez wydzielenie kontrapasa rowerowego na ww. odcinku. Wskazane jest zastosowanie przy tym wyniesionego oznakowania poziomego oddzielającego kontrapas od pasa ruchu ogólnego.

3) Bezpieczeństwo na przejeździe powinno zostać poprawione poprzez zastosowanie wyniesionego przejazdu rowerowego [zobacz >>>], który pełniłby funkcję fizycznego uspokojenia ruchu.