Zmiany wprowadzone

$h=Marynarska i KEN,KEN a sprawa rowerowa
$k=nawierzchnia, pisma, mokotów, ursynów, srn.aktualności
$a=Mieczysław Reksnis, Maciek Sulmicki
$d=2008.11.25
$z=0
$o=
$b=890

#Biuro Drogownictwa o Marynarskiej

Warszawa, 12 listopada 2008 r.

Do: Transprojekt Gdański.

W nawiązaniu do pisma Zarządu Dróg Miejskich z dn. 5 listopada 2008 r., nr ZDM/DZWD/0717/M/405/08, w sprawie uzgodnienia konstrukcji nawierzchni ścieżek rowerowych dla projektu przebudowy ul. Marynarskiej na odcinku od ul. Taśmowej do ul. Rzymowskiego w warszawie, informuję, że <b>Biuro Drogownictwa i Komunikacji zezwala na wykonanie nawierzchni ścieżki rowerowej z kostki betonowej</b> bezfazowej w kolorze czerwonym - <b>po jednej stronie ul. Marynarskiej</b>, tam, gdzie występuje duże skomasowanie infrastruktury podziemnej.

Nawierzchnia ścieżki po drugiej stronie ul. Marynarskiej winna być wykonana z betonu asfaltowego. Dopuszcza się kolor naturalny nawierzchni asfaltowej.

Dyrektor Biura Drogownictwa i Komunikacji<br />
Mieczysław Reksnis

Do wiadomości:<br />
1. a/a<br />
2. Pan Jacek Wojciechowicz, I Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy<br />
3. Pani Karolina Malczyk, Doradca Prezydenta m.st. Warszawy ds. Społecznych<br />
4. Pani Grażyna Lendzion, Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich<br />
5. Pani Anna Piotrowska, p.o. Dyrektora Zarządu Miejskich Inwestycji Drogowych<br />
6. Stowarzyszenie Zielone Mazowsze<br />


#Ursynów o Nowoursynowskiej

ken-kostka-08a-02.jpg
Ursynów poszedł, jak mogło by się zdawać, łatwiejszą drogą, bo wpierw położył kostkę, a potem wystąpił o odstępstwo od przepisów.

Na szczęście tym razem Biuro Drogownictwa na takie odstępstwo się nie zgodziło, tym bardziej, że nie przemawiały za nim żadne argumenty. (Choć argument o skomasowaniu infrastruktury podziemnej budzi duże wątpliwości, jako że właśnie kostka wygląda zazwyczaj dużo gorzej po pracach podziemnych niż asfalt. Zresztą nie jest to jedyny argument: [[marynarska_asfalt-0708]].)

Pozostaje jednak zobaczyć, czy decyzja ratusza odnośnie Nowoursynowskiej zostania wyegzekwowana, czy też pozostanie tylko świstkiem papieru:

#Rzecznik Niezmotoryzowanych do Biura Drogownictwa

ROW/08/0033/01/MS

Do: Mieczysław Reksnis, Dyrektor Biura Drogownictwa i Komunikacji.

Nawiązując do pisma BD-BR-MUT-7041-2-1-08 [[ken_kostka-08b]], prosimy o informację, kiedy zostanie wymieniona nawierzchnia na nowowybudowanych oraz przebudowanych (po zmianie przebiegu) odcinkach ścieżki rowerowej przy alei Komisji Edukacji Narodowej na odcinku Płaskowickiej-Belgradzka. Dotyczy to w szczególności łącznika ścieżki z ulicą osiedlową oraz przejazdu rowerowego przez wjazd na ulice osiedlową.

Oba te odcinki powstały przy okazji inwestycji realizowanej na podstawie pozwolenia na budowę wydanego w dniu 28 lipca 2008 r., czyli 15 miesięcy po wejściu w życie Zarządzenia nr 380/2007.

Prosimy też o informację, czy wymiana nawierzchni na całym ww. odcinku odbędzie się, czy też została zaniechana po odmownym rozpatrzeniu prośby Dzielnicy Ursynów o wykonanie jej w sposób niezgodny z prawem, tj. z niewygodną i niebezpieczną nawierzchnią z kostki brukowej.
Zmiany oczekujace na akceptacje

Brak zmian.