Zmiany wprowadzone

$h=Ratusz za zebrami przy Dworcu Centralnym
$k=piesi, śródmieście, jp2, razem bez barier, srn.aktualności, efekty_interwencji
$a=Aleksandra Sulmicka
$d=2015.05.12
$z=
$o=
$b=

Ratusz zadeklarował, że znajdzie sposoby i środki na wytyczenie przejść dla pieszych przy Rondzie Czterdziestolatka. Pozwoliłoby to na zlikwidowanie bodaj największej bariery w centrum miasta. Jednak deklaracja ta nie wzięła się znikąd...

#Co było?

##Wszyscy są za poza ZDM

W połowie kwietnia w sprawie przejść przy Dworcu Centralnym wypowiedziała się Komisja Dialogu Społecznego ds. Transportu [[kds_centralny-154]]. Wkrótce potem rozpoczęliśmy zbieranie podpisów pod petycją w tej sprawie [[petycja_przejscia-154]]. Na papierze i przez internet podpisało się ponad 1200 osób.

rbb-40latek-155-1.jpg
Listę podpisów planowaliśmy przekazać podczas happeningu ilustrującego, na czym polega problem przy Rondzie Czterdziestolatka, jednak nikt z Gabinetu Prezydenta się nie stawił [[happening_centralny_fot-155]].

Poniżej znajduje się relacja filmowa z wydarzenia:

<center><iframe src="https://player.vimeo.com/video/127464199" width="500" height="281" frameborder="0" webkitallowfullscreen mozallowfullscreen allowfullscreen></iframe></center>

Po happeningu zebrały się komisje rad dzielnic Ochoty i Śródmieścia, które również jednogłośnie poparły wytyczenie przejść [[dzielnice_40-latek-155]]. Na posiedzeniu śródmiejskim za przejściami wypowiadał się też Inżynier Ruchu m.st. Warszawy.

Rano następnego dnia, w środę 6 V, dzień po zorganizowanym przez nas happeningu, wzięliśmy udział w spotkaniu Komisji Dialogu Społecznego ds. Niepełnosprawności. Jej członkowie jednogłośnie podjęli uchwałę, w której Komisja wskazała na pilną potrzebę wytyczenia przejść naziemnych wokół Ronda Czterdziestolatka, a także Rotundy w celu udostępnienia przestrzeni miejskiej osobom z niepełnosprawnością. Zdaniem członków Komisji obecne przejścia podziemne utrudniają, a w niektórych przypadkach wręcz uniemożliwiają pokonanie skrzyżowań znajdujących się w centrum Warszawy osobom na wózkach i z wózkami. Na spotkaniu obecni byli przedstawiciele organizacji zajmujących się tematyką niepełnosprawności oraz przedstawiciele Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy.

Jak widać, wszyscy - łącznie z przedstawicielami Rad Dzielnic i Urzędu m.st. Warszawy opowiadali się za przejściami. Votum separatum konsekwentnie zgłaszał jedynie Zarząd Dróg Miejskich. Wciąż brakowało jednak deklaracji ze strony osób decyzyjnych.

##Szybka reakcja włodarzy

Tego samego dnia po południu otrzymaliśmy informację, że Ratusz &#8211; dotychczas przeciwny budowie zebr &#8211; na skutek naszych działań zmienił zdanie w tej sprawie. Na spotkaniu zespołu pod przewodnictwem wiceprezydenta Jacka Wojciechowicza przedstawiciele Zarządu Dróg Miejskich, Zarządu Transportu Miejskiego i Inżynier Ruchu zdecydowali, że chcą wytyczyć pasy przy Dworcu Centralnym. Zadeklarowali możliwość wytyczenia 4 przejść naziemnych wokół ronda Czterdziestolatka i 2 przejść przy Al. Jerozolimskich &#8211; w ciągu ul. Emilii Plater i po zachodniej stronie bliżej pl. Zawiszy. Jesteśmy pod wrażeniem i bardzo cieszymy się z deklaracji włodarzy.

##Przekazanie petycji

wp_20150512_004b.jpg
12 maja przekazaliśmy petycję - wraz z pluszową zebrą - na ręce Prezydent Hanny Gronkiewicz-Waltz.

#Co dalej?

Liczymy na to, że Ratusz nie poprzestanie na obietnicach. Wiceprezydent zapowiedział analizę techniczną możliwości wykonania zebr. Koncepcja przejść naziemnych ma być gotowa w ciągu trzech, czterech tygodni. Liczymy na to, że bezpośrednio po opracowaniu koncepcji miasto sporządzi projekt niezbędnych zmian, a następnie rozpocznie prace. Oby jak najszybciej!

Zmiany oczekujace na akceptacje

Brak zmian.